Banja Vrućica

 

Hoteli: Posavina, Hercegovina, Srbija

 

PROGRAMI
usluga rehabilitacije i smještaja u ZTC- u “Banja Vrućica” sa cijenama i sadržajima za 2018. godinu (cijene izražene po osobi dnevno)

 

 

Programi MJESEC  
V, VI, IX i X KM
 MJESEC
III,IV, XI i XII
KM
    MJESEC
III,IV, XI i XII
KM
1/1 1/2 A/2 1/1 1/2 A/2 1/1 1/2 A/2
Poslovni program 90,00 75,00 90 82,00 67,00 82,00 75,00 60,00 75,00
Noćenje sa doručkom 70,00 55,00 70 65,00 50,00 65,00 60,00 45,00 60,00

 

Programi MJESEC 
VI,VII,VIII i IX
KM
MJESEC 
IV,V,X i XI
KM
MJESEC 
I,II,III i XII
KM
1/1 1/2 A/2 1/1 1/2 A/2 1/1 1/2 A/2
Kardiovaskularna 86,00 71,00 86,00 76,00 61,00 76,00 69,00 54,00 69,00
Fizijatrijsko-reumatološka 86,00 71,00 86,00 76,00 61,00 76,00 69,00 54,00 69,00
Rehabilitacija nepokretnih 91,00 80,00 72,00
Balneo terapija 74,00 59,00 74,00 67,00 52,00 67,00 62,00 47,00 62,00
Pulmološka rehabilitacija 94,00 79,00 94,00 83,00 68,00 83,00 75,00 60,00 75,00
Hiperbarična oksigenoterapija 145,00 130,00 145,00 135,00 120,00 135,00 130,00 115,00 130,00
Rekreativni program 84,00 69,00 84,00 78,00 63,00 78,00 72,00 57,00 72,00

 

50% od cijene programa za koji se koristi.
– Doplata za dodatni obrok (ručak ili večera) iznosi 15,00 KM.
– Doplata za korištenje jednokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom u hotelu „Srbija“ iznosi 10,00 KM na dan.
– Boravišna taksa iznosi 2,00 KM dnevno i ne obračunava se na programe čije su usluge na bazi Bolničkog dana.
– Osiguranje prema polisi osiguranja iznosi 0,20 KM na dan.
– Prijava boravka u iznosu od 1,00 KM, jednokratno pri dolasku.

 

POPUSTI NA USLUGE:
– Djeca do 4 godine, ako dijele krevet sa roditeljima ili pratiocima, gratis.
– Djeca od 4 do 12 godina, ako dijele krevet sa roditeljima ili pratiocem, 50% popusta.
– Djeca od 4 do12 godina koja koriste poseban ležaj, u sobi sa roditeljem ili pratiocem, 30 % popusta.
– Dnevni odmor se računa od 06-18 časova i naplaćuje se 50% od cijene prolaznog noćenja.
– Programi kardiovaskularne i reumatološke rehabilitacije, program za nepokretne te balneo terapija, podrazumijevaju boravak od minimalno 10 dana.
– Za boravak kraći od 10 dana cijena se uvećava za 10%. Za boravak od 15 dana odobrava se 1 dan gratis.
– Rekreativni program podrazumijeva boravak od minimalno 2 pansiona. U slučaju kraćeg boravka cijena se uvećava za 30%.
– Vožnja do terapija za pacijente koji nisu u kategoriji nepokretnih iznosi 10% od cijene bolničkog dana.
– Za neopravdano propuštanje korištenja rezervisanog programa, korisnik plaća punu cijenu programa.
– Cijena pansiona pratioca u zdravstvenom programu (minimalno 10 dana) iznosi 47,00 KM na dan.

 

KARDIOVASKULARNA REHABILITACIJA
Usluga na bazi bolničkog dana sadrži:
 Pansion (hotelski smještaj i tri obroka, po potrebi dijetalna),
 Specijalistički pregled kardiologa ili interniste,
 EKG,
 Mineralna kupka (kada ili bazen), svakodnevno
 Svakodnevno tri medicinske procedure (osim masaža),
 Svakodnevni ljekarski nadzor,
 Medicinska dokumentacija i otpusno pismo,
+ GRATIS Laboratorija, (Holesterol, Trigliceridi, Šuk, Jonogram, PV, INR i Urin).

 

FIZIJATRIJSKO-REUMATOLOŠKA REHABILITACIJA
Usluga na bazi bolničkog dana sadrži:
 Pansion (hotelski smještaj i tri obroka po potrebi dijetalna),
 Specijalistički pregled fizijatra ili reumatologa,
 EKG,
 Laboratorija (SE, KS, Šuk i Urin),
 Mineralna kupka (kada ili bazen), svakodnevno,
 Svakodnevno tri fizikalne procedure (bez masaža),
 Svakodnevni ljekarski nadzor,
 Medicinska dokumentacija i otpusno pismo

 

BALNEO TERAPIJA
Usluga na bazi punog pansiona sadrži:
 Pansion (hotelski smještaj i tri obroka po potrebi dijetalna),
 Ljekarski pregled,
 Mineralna kupka (kadi ili bazen), svakodnevno.

 

REKREATIVNI PROGRAM
Usluga na bazi punog pansiona sadrži:
 Pansion (hotelski smještaj i tri obroka),
 Rekreativni sadržaji po izboru (bazen i fitnes – hotel Kardial, otvoreni sportski tereni za male sportove).

 

POSLOVNI PROGRAM
Usluga na bazi punog pansiona sadrži:
 Pansion (hotelski smještaj i tri obroka),
 Korištenje sala i opreme (ozvučenje,projektor, projekciono platno, flipčart, tabla, TV i video) uz popust,
 Rekreativni sadržaj (korištenje zatvorenog bazena u hotelu „Kardial“).

 

NOĆENJE SA DORUČKOM
 Noćenje i doručak (Švedski sto)

 

REHABILITACIJA NEPOKRETNIH
Usluga na bazi bolničkog dana sadrži:
 Pansion (hotelski smještaj i tri obroka po potrebi dijetalna),
 Specijalistički pregled,
 EKG,
 Laboratorija, (SE, KS, Šuk i Urin),
 Fizikalne procedure potrebne za određenu bolest,
 Mineralna kupka (kada ili bazen),
 Tri fizikalne procedure (bez masaža),
 Svakodnevni ljekarski nadzor i medicinska njega,
 Medicinska dokumentacija i otpusno pismo.

 

Hotel: Hercegovina (tokom godine).

 

HIPREBARIČNA OKSIGENOTERAPIJA
Usluga na bazi bolničkog dana sadrži:
 Pansion (hotelski smještaj i tri obroka, po potrebi dijetalna),
 Specijalistički pregled interniste,
 Osnovna labaratorija,
 Previjanje prije tretmana po potrebi
 Terapija u hiperbaričnoj komori svakodnevno (1 h)
 Kineziterapija svakodnevno.
 Medicinska dokumentacija i otpusno pismo

 

REHABILITACIJA PULMOLOŠKIH PACIJENATA
 Usluga na bazi bolničkog dana sadrži:
 Pansion (hotelski smještaj i po potrebi dijetalna), sa posluživanjem na integralnim stolovima,
 Pregled ljekara specijaliste – pulmologa
 Spirometrija
 Mjerenje saturacije kiseonikom u miru i nakon napora
 Vježbe disanja i relaksacije
 Intervalni trening
 Slana soba svakodnevno po 1h
 Kontrolni pregled sa spirometrijom
 Osnovna laboratorija po potrebi
 Svakodnevni ljekarski nadzor
 Medicinska dokumentacija i otpusno pismo

 

 

Copyright © 2019 Turistička agencija Partner Travel

wizair e-mail: info@partnertravel.ba;  tel: 035/294-046